ขอเชิญชมละครธรรมสังคีต "ปฏาจารา" ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2556
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 11:53 น.   แก้ไข 7 มีนาคม 2556 เวลา 12:06 น.