ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เดินหน้าโครงการ GREEN ICT
ผู้เขียน คุณ เสวี เหลือบุญชู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:37 น.   แก้ไข 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:02 น.