ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัคร 1-14 มีนาคม 2556 ในเวลาราชการ ณ งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:54 น.   แก้ไข 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:55 น.