อธิการบดีรุดเยี่ยมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของ มรน. ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:46 น.   แก้ไข 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:53 น.