รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีค่าตอบแทนให้
                                                                                 รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

มีคุณสมบัติดังนี้

          1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกำลังศึกษาอยู่
          2. ต้องมีใจรักในงานให้บริการ พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
          3. สามารถมาปฏิบัติงานได้สัปดาห์ละ 1-2 วัน (เต็มวัน)
          4. มีปฏิพานไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  มีความซื่อสัตย์  อดทน  และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
          5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
          6.ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงาน และต้องเป็นคนตรงต่อเวลา

***หมายเหตุ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท (ชั่วโมงละ 25 บาท)


                ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้น 1 ห้องสำนักงาน (เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)
นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้น 1 ห้องสำนักงาน หรือ โทร.0-3426-1061 เบอร์ภายใน 759 ต่อ 12

ผู้เขียน คุณ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:06 น.   แก้ไข 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:08 น.