ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นบริบาลและชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 25556
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 16:30 น.