การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 16:52 น.