ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.   แก้ไข 16 มกราคม 2566 เวลา 10:46 น.