พิธีลาสิกขา พระในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 14:37 น.   แก้ไข 15 มกราคม 2566 เวลา 15:52 น.