ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30 น.   แก้ไข 12 มกราคม 2566 เวลา 08:11 น.