ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการวัดอุณหภูมิและการ Calibration ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:12 น.