ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลและเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15:01 น.