ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (incubator) ขนาด 110 ลิตร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13:09 น.