ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับความดังเสียง Class 2 (Sound Level Meter) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10:09 น.