ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีระบบไร้ท่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10:08 น.