ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาได้เป็นพนักงานตำแหน่ง คนงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:17 น.   แก้ไข 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:19 น.