ประกวดราคาซื้อชุดกลั่นระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Vacuum Evaporator) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:02 น.