ขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY หมายเลขทะเบียน กจ3553 นครปฐม จำนวน 1 คัน
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:34 น.