ขายทอดตลาดครุภัณฑ์วัสดุที่รื้อถอนจากที่ราชพัสดุ จำนวน 35 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:27 น.   แก้ไข 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30 น.