มรน. จัดพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 12:09 น.