มรน. จัดพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09:23 น.