พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560-2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 21:05 น.   แก้ไข 2 กันยายน 2565 เวลา 05:00 น.