ประกาศ รับสมัครให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกภายในวันงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 21:08 น.