ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21:22 น.