ประกาศ รับสมัครให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกภายในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำ ปีการศึกษา 2560 - 2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21:21 น.