ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายสินค้าในวันงานฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:45 น.