คณะครุศาสตร์ มรน. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฉีดวัคซีนไซเบอร์เสริมภูมิสถานศึกษา
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:14 น.