มรน. จัดสุ่มตรวจ ATK แบบ 100% เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:37 น.