นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชนะเลิศประกวดในโครงการ “AIS STICKERS DESIGN CONTEST FOR UNIVERSITY 2022”
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 16:35 น.   แก้ไข 22 มีนาคม 2565 เวลา 16:37 น.