ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 40
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12:49 น.   แก้ไข 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12:57 น.