ม.ราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมนวมินทรมหาราชานุสรณ์ “ราชภัฏนครปฐมร่วมใจรำลึก 5 ปี แห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2564
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 19:10 น.   แก้ไข 13 ตุลาคม 2564 เวลา 19:13 น.