อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ฯ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "เราจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างไร"
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12:26 น.