มรน. ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:51 น.