มรน. เปิดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:04 น.   แก้ไข 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:40 น.