ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ จำนวน 257 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:35 น.