ต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-ไทย
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:57 น.