ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต บริการชุดนักศึกษา และบริการแต่งหน้า ทำผม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10:11 น.