ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล รับมอบรางวัล “สยามภูมิภักดิ์” ประจำปี 2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16:17 น.