นศ. มรน. รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอุดมศึกษาจากการแข่งขันฟุตวอลเลย์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:19 น.