มรน. น้อมรำลึกครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34 น.