มรน. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ยืนต้น 200 ต้น
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10:49 น.