มหาวิทยาลัยฯ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:56 น.