ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมน้ำยา (VRF System) อาคารศูนย์ศึกษาฯ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:44 น.