ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1-7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:38 น.