ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดสำหรับอาคารศูนย์ศึกษาฯ และอาคารบรรยายรวม
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:42 น.