ประกาศรับสมัครให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายดอกไม้ของที่ระลึก
และร้านแต่งหน้าทำผมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15:53 น.   แก้ไข 6 มีนาคม 2562 เวลา 15:43 น.