นศ. คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:07 น.