มรน. จัด OPEN HOUSE ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:55 น.