มรน. จัดพิธีกางธงฉัพพรรณรังสี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:18 น.