หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหาร มรน.
เตรียมพร้อมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:43 น.